Konference

DNY teplárenství a energetiky

23. – 24. 4. 2024
Clarion Congress Hotel Olomouc

soutěž Projekt roku

Každým rokem vzniká v oblasti dálkového zásobování teplem a chladem řada zajímavých projektů. Modernizují se, rekonstruují i nově budují zdroje, sítě a zařízení u koncových odběratelů. Proto v roce 2002 Teplárenské sdružení České republiky poprvé vyhlásilo soutěž realizovaných projektů v soustavách zásobování teplem a chladem. Záměrem této soutěže je každoročně ukázat možnosti a úspěšné realizace v oblasti dálkového vytápění a chlazení, současně přispět k jejich dalšímu rozvoji u nás.

Do soutěže se přihlašují projekty, jejichž obecným přínosem je:

  • zvýšení účinnosti využití primárních energií, diverzifikace paliv, využití druhotných a obnovitelných zdrojů energie,
  • snížení spotřeby fosilních paliv, závislosti na dovozu paliv využíváním domácích zdrojů, emisí skleníkových plynů a zejména CO2,
  • zajištění efektivního zásobování energií, tepelné pohody bytových prostorů, energetických potřeb služeb a průmyslu.

projekt KeepWarm

Cílem projektu je inicializovat a urychlit rentabilní investice do zefektivnění systémů dálkového vytápění a dosáhnout zvýšení jejich energetické účinnosti a snížení emisí skleníkových plynů podporou přechodu od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům.

Projekt KeepWarm konkrétně zaměřuje své úsilí na zefektivnění a rekonstrukce rozvodů tepla, především výměnu parních potrubí za horkovodní. Dále využití odpadního tepla, primárně tepla z průmyslu. V oblasti výroby tepla půjde o využití místních obnovitelných zdrojů energie, zejména biomasy a solární termální energie a energetické využití odpadu. Také jsou modifikovány i systémy kontroly (ICT) v rámci řízení distribuce tepla.

Každý rok pořádáme odbornou konferenci
DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

Informace o odborných školeních, seminářích nebo akcích najdete v sekci pro členy.