Tisková zpráva

Začátek topné sezóny se letos výrazně opozdil

Předpověď počasí slibuje v příštích dnech ještě teplo, ale po víkendu už má přijít výrazné ochlazení s průměrnou denní teplotou pod 10 °C. Některé teplárny podle klimatických podmínek už zahájily vytápění. Další se připravují a s ohledem na nízké ranní teploty a četné žádosti odběratelů o vytápění už temperují objekty a umožňují odběratelům přitápění v ranních nebo ve večerních hodinách. Ke standardnímu celodennímu vytápění přistoupí teplárny, jakmile bude splněna podmínka vyhlášky a průměrné denní teploty klesnou v místě trvale pod 13 °C, což by mělo nastat právě po tomto víkendu.

 „Teplárny jsou po létě připravené na novou topnou sezonu, která si letos dala opravdu na čas. Obvykle se začíná topit kolem poloviny září. Aby se v září vůbec nezatopilo a topná sezóna začala až v polovině října jako letos, je naprosto výjimečné,“ uvedl předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek.

„Spotřeba tepla na vytápění domácností je v letošním roce zatím podle statistik Energetického regulačního úřadu se započtením nulové spotřeby tepla v září skoro o 7 % nižší než vloni. Přitom počet denostupňů, který určuje klimatickou náročnost na vytápění, je i při započtení extrémně teplého září zatím o 3,4 % vyšší, bylo tedy od začátku roku celkově chladněji. Závěr je jasný, lidé teplem dál výrazně šetří,“ uvedl ředitel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek.

Tradičně začínají teplárny s vytápěním nejdříve na západě Čech a ve vyšších polohách. „Letos to vypadá podobně. Ostatní teplárny se připojí v celé republice během několika dní.“ řekl Martin Hájek. Spíše pravidlem než výjimkou bývá přerušení vytápění po chladném začátku září s nástupem teplého Babího léta ještě v průběhu září nebo začátkem října. V září 2019 se začínalo s vytápěním 19., v roce 2020 pak 26., v roce 2021 se v září topilo jen od 20. do 25. a vloni od 18. září. Letos to vypadá na celorepublikové zahájení až na konci první dekády října. Začátek topné sezóny v říjnu je sice výjimečný, ale teplárny v teplejších oblastech už podobnou situaci se začátkem vytápění až v říjnu od roku 2000 zažily několikrát. Podle dlouhodobých průměrů se začíná s topením v ČR kolem 17. září.

Otopné období začíná podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vždy 1. září a trvá do 31. května následujícího roku. Zahájení, přerušení a ukončení dodávek tepla se odvíjí od průměrných denních teplot venkovního vzduchu a prognózy počasí ČHMÚ. Teplárny začínají s dodávkami tepla, jestliže dva po sobě jdoucí dny klesne průměrná denní teplota pod 13 °C a není očekáván další den vzestup teplot. Dodávky tepla jsou přerušeny nebo ukončeny, pokud průměrná denní teplota venkovního vzduchu vystoupí nad +13 °C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat snížení této teploty.

Průměrná denní teplota venkovního vzduchu se vypočítá jako čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch. Měření se provádí v 7, ve 14 a ve 21 hodin, přičemž teplota naměřená ve 21 hodin se započítá dvakrát. (V případě letního času se měří o hodinu později.)