Aktuality z energetiky najdete na stránkách naseteplo.cz

3T – teplo, technika, teplárenství

náš časopis o teplárenství

Naše hlavní činnosti

Podpora podnikání v oblasti zásobování tepelnou energií

Základním cílem Teplárenského sdružení České republiky je podpora rozvoje podnikání v oblasti zásobování tepelnou energií a kombinované výroby elektřiny a tepla. Existence soustav zásobování teplem je základní podmínkou širokého nasazení vysoce účinné kombinované výroby elektřiny a tepla, která přináší významné úspory primárních paliv.

Prosazování oprávněných zájmů teplárenských společností

Sdružení klade důraz na prosazování oprávněných zájmů teplárenských společností ve vztahu ke státním orgánům České republiky i orgánům Evropské unie. Zásobování tepelnou energií je nedílnou a významnou součástí energetického sektoru národního hospodářství České republiky i energetické infrastruktury měst a obcí.

Informování veřejnosti, médií a zajišťování odborných akcí

Sdružení za účelem naplňování svého poslání pořádá akce, jak pro své členy, tak pro odbornou a širokou veřejnost. Jedná se především o odborné konference a semináře, odborné exkurze nebo tiskové konference. Hlavní tradiční aktivitou jsou Dny teplárenství a energetiky – konference a semináře s mezinárodní účastí spojené s odbornou výstavou.

Významná partnerství a členství

logo Asociace energetických manažerů
logo Cechu topenářů a instalaterů
logo Český svaz zaměstnavatelů v energetice
logo Euroheat & Power
logo Hospodářská komora České republiky