Užitečné odkazy

Informace na této stránce pochází z veřejných zdrojů na internetu. Teplárenské sdružení ČR provádí kontrolu funkčnosti odkazů, neodpovídá však za obsah webových stránek.
Máte-li tip na nový zdroj informací související s energetikou či teplárenstvím, který zde není uveden, kontaktujte prosím naše tiskové oddělení.

Domácí

Asociace poskytovatelů energetických služeb

Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu

CZ BIOM – fytoenergetika v ČR

ČEPS, a.s. – česká přenosová soustava

Dálkové vytápění – informace o dálkovém zásobování teplem: jak se teplo vyrábí, rozvádí, účtuje…

EkoWATT – středisko pro obnovitelné zdroje a úspory energie

Energetický regulační úřad – úřad regulátora

Energy centrum České Budějovice

EnergyWeb

iUHLI.cz – průvodce světem uhlí

Jaderné elektrárny Temelín a Dukovany – informace o jaderných elektrárnách Temelín a Dukovany

MPO-EFEKT.cz – informační portál k podpoře energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie

Operátor trhu s elektřinou, a.s.

Povolenky – národní rejstřík obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

Pražská energetická burza

TZB-info – vše o vytápění, energetický portál

Zahraniční

DBDH – dánská asociace výrobců teplárenských technologií

Euroheat & Power – evropské sdružení národních teplárenských asociací

Mezinárodní energetická agentura

Solar District Heating – informace o využívaní solární energie v soustavách zásobování teplem (v ČJ)

SWEHEAT – teplárenská asociace Švédska