Tisková zpráva

Nová vláda musí rychle dokončit podmínky pro transformaci tep­lá­renství

V koaliční smlouvě se píše:

„Nepřipustíme rozpad centrálního zásobování teplem, využijeme kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a narovnáme podmínky na trhu. Přechod tep­lá­renství k nízkoemisním zdrojům připravíme tak, aby se skokově nezvýšily ceny. Pro dekarb­oni­zaci tep­lá­renství připravíme urychleně strategii, kterou projednáme s relevantními partnery.“

„Závazek z koaliční smlouvy je potřeba velmi rychle překlopit do konkrét­ních činů. Je pět minut po dvanácté. Základní kostra tu je, ale řada potřebných kroků je zpožděna a nervozita roste,“ upozorňuje Tomáš Drápela, předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR. Transformace tep­lá­renství stojí na d­vou hlavních pilířích – zákonu o podporovaných zdrojích energie, jehož novelu schválila minulá Poslanecká sněmovna, a Modern­iza­čním fondu. K zákonu o podporovaných zdrojích energie, který začne platit od příštího roku, však zatím nebyl vydán ani jeden prováděcí předpis. Chybí klíčové nařízení vlády, které má stanovit, co bude v příštích letech stát podporovat. Doposud se také nepodařilo zajistit notifikaci provozních podpor u Evropské komise, která měla být hotova do konce roku 2021.

„Novela zákona o podporovaných zdrojích energie měla tep­lá­renství pomoci, ale realita je zatím taková, že se kvůli chybějícím prováděcím předpisům a notifikaci od ledna nej­spíš zastaví i doposud fungující provozní podpora tepla z obnovi­telných zdrojů,“ posteskl si Tomáš Drápela. Zákon také vládě umožňuje, aby teplárnám vrátila až tři čtvrtiny nákladů na nákup povolenek pro výrobu tepla pro zajištění přechodu k nízkoemisním zdrojům. Snížení nákladů by se promítlo do ceny tepla. Je však potřeba urychleně přijmout prováděcí předpisy a zajistit notifikaci u Evropské komise. „Současné extrémní ceny povolenek budou pro tep­lá­renství příští rok znamenat náklady přes 20 miliard korun. To je eko­nomicky naprosto neúnosné, teplárny nebudu mít na investice. Ceny tepla pro rok 2023 by neúnosně rostly. Je úplně absurdní, aby náklady na povolenky tvořily dvě pětiny ceny tepla pro domácnosti, ale dnes k tomu, bohužel, směřujeme,“ vysvětluje Tomáš Drápela.

Základem financování transformace tep­lá­renství se má stát Modern­iza­ční fond. První výzvy už byly vypsané, nicméně schéma pro takzvané nepriorit­ní projekty se zatím v Bruselu schválit nepodařilo a nej­asnosti panují i kolem rozpočtu fondu a alokace prostředků pro jednotlivé programy na příští rok. „Vnímali jsme velmi negativně snahu současné vlády převést prostředky z Modern­iza­čního fondu na jiné účely. Věříme, že nová vláda Modern­iza­ční fond naopak podpoří, pomůže se schvalováním projektů a zajistí odpo­vídající alokaci pro investiční projekty v tep­lá­renství,“ řekl Tomáš Drápela.

Další oblastí, na kterou by se měla nová vláda soustředit, je vyjednávání o nové evropské le­gis­la­tivě. Evropská komise navrhla le­gis­la­tivní balíček Fit for 55, který zásadním způsobem předurčí podmínky pro ener­ge­tiku a tep­lá­renství i celé hos­po­dář­ství do roku 2030. Česká republika bude v druhém pololetí příštího roku předsedat Radě EU a tuto příležitost je potřeba využít. „Je to paradoxní, ale návrhy nové evropské le­gis­la­tivy dekarb­oni­zaci tep­lá­renství spíš brzdí. Potřebujeme, aby vláda vyjednala v Bruselu alespoň trochu snesi­telné podmínky, realistické cíle a opatření. Je potřeba prosadit zemní plyn jako tranzitní zdroj, který budou banky ochotné financovat, bez toho nemůžeme do roku 2030 odejít od uhlí,“ zakončil Tomáš Drápela.