Ing. Martin Hájek, Ph.D.

ředitel

Vystudoval obor Ekonomika a řízení energetiky na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. Působil v Pražské teplárenské a.s. na pozici poradce generálního ředitele pro strategii.

+420 725 470 724

hajek@tscr.cz