Tisková zpráva

Do vedení Teplárenského sdružení ČR se vrací Mirek Topolánek

Mirek Topolánek poděkoval za zvolení a svému předchůdci za roky práce ve prospěch českého tep­lá­renství a uvedl:

Cena povolenky se blíží ke 100 eurům a tep­lá­renství je v nej­složitější situaci za dobu svojí existence. Na výběr je buď řízená transformace nebo neřízený rozpad se všemi důsledky pro 4 miliony lidí, kteří tento eko­lo­gický způsob vytápění využívají. Můj úkol je jasný, prosadit první možnost a rozpad tep­lá­renství nepřipustit. Času je ale velmi málo, bez konkrét­ních kroků vlády je ohrožena již příští topná sezóna.

Mirek Topolánek je v ener­ge­tice a tep­lá­renství respektovanou osobností. V roce 1991 spolu­založil společnost VAE (podnikala v oblasti ener­ge­tických projektů). V roce 1996 byl zvolen senátorem za Občanskou demo­kratickou stranu a v prosinci 2002 se stal jejím předsedou. V roce 2006 byl jako volební lídr vítězné ODS pověřen sestavením vlády a do roku 2009 byl předsedou vlády ČR. Předsedou výkonné rady Teplárenského sdružení ČR již byl jednou zvolen a tuto funkci zastával od září 2011 do listopadu 2018.


Všech pět dosavadních předsedů výkonné rady Teplárenského sdružení ČR se sešlo na slavnostním večeru Dnů tep­lá­renství a ener­ge­tiky v září 2021 v Olomouci (zleva: Tomáš Drápela (předsedou výkonné rady byl v letech 2018 – 2022), Jaroslav Kužel (1997 – 2000), Alexej Nováček (1991 – 1997 a 2005 – 2011), Luboš Pavlas (2000 – 2005) a Mirek Topolánek (2011 – 2018 a od 2022).