Vláda schválila zastropování tržeb výrobců elektřiny. Bohužel však v rozporu s nařízením Rady prodloužila platnost … » více

Problémy v teplárenství narůstají a ministr Josef Síkela je bohužel neřeší. Navíc zřejmě nemá správné informace … » více

Vzhledem k předpovědi počasí, která slibuje v dalších dnech postupně citelné ochlazení až pod průměrnou denní teplotu … » více

Na politické úrovni probíhá diskuse o možném zavedení speciální daně pro energetické firmy, tzv. sektorové … » více

Lidé, kteří doma topí elektřinou nebo plynem, se mají podle novely energetického zákona, kterou včera … » více

Teplárenské sdružení České republiky na konferenci Dny teplárenství a energetiky, kterou letos opět hostila Olomouc, … » více

V těchto dnech přichází domácnostem roční vyúčtování spotřeby tepla a teplé vody za rok 2021. Meziročně … » více

Tomáš Drápela odstoupil z funkce předsedy výkonné rady Teplárenského sdružení ČR. Výkonná rada následně kooptovala Mirka Topolánka, který byl zvolen novým předsedou výkonné rady. Vrací se tak do funkce, kterou zastával v letech 2011 až 2018.

Teplárenství se potýká s extrémními cenami zemního plynu i povolenek a čas na přípravu a rozjezd dekarb­oni­začních projektů se rychle krátí. České tep­lá­renství od nové vlády očekává, že velmi rychle nastaví funkční le­gis­la­tivní a eko­nomický rámec, v němž bude možné real­izo­vat potřebné investice do dekarb­oni­zace a zajistit cenově přija­telné dodávky tepla pro 4 miliony lidí.

Cena zemního plynu, černého uhlí a povolenek na emise skleníkových plynů raketově roste. Lidé se musí připravit na výrazný růst ceny tepla. Novela zákona o podporovaných zdrojích energie nově umožňuje vládě vrátit až tři čtvrtiny nákladů na povolenky teplárnám a jejich zákazníkům. Ceny zemního plynu vzrostly oproti loňskému roku na čtyřnásobek, černé uhlí a povolenky, které si větší teplárny musí kupovat na každou vypuštěnou tunu emisí, zdražily meziročně o 100 %. I když teplárny nakupují část paliv a povolenek dopředu, výrazné zvýšení cen tepla je nevyhnu­telné.