Tisková zpráva

Ze zpravodaje pro členy

  • Vývoj hrubé výroby elektřiny a tepla k prodeji 2010 až 2020
  • Slovensko se pouští do geotermální energetiky
  • Temelín zvýší výrobu elektřiny modernizací výroby tepla
  • V Karlových Varech skokový růst ceny tepla nehrozí
  • United Energy a město Most pokračují ve spolupráci
  • Distributora tepla prodá Praha 4 Pražské plynárenské
  • Také domácnosti na Slovensku dostávají vyúčtování za teplo
  • Na Slovensku využíva pevné palivo ještě více než pětina bytů
  • Komise konzultuje revizi rámce pro monitorování Oběhového hospodářství
  • Skupina MVV posílila divizi energetických služeb a získává nové projekty

Aktuality z energetiky najdete na stránkách
naseteplo.cz

3T – teplo, technika, teplárenství

čtěte náš časopis o všem okolo teplárenství

Naše hlavní činnosti

Podpora podnikání v oblasti zásobování tepelnou energií

Základním cílem Teplárenského sdružení České republiky je podpora rozvoje podnikání v oblasti zásobování tepelnou energií a kombinované výroby elektřiny a tepla. Existence soustav zásobování teplem je základní podmínkou širokého nasazení vysoce účinné kombinované výroby elektřiny a tepla, která přináší významné úspory primárních paliv.

Prosazování oprávněných zájmů teplárenských společností

Sdružení klade důraz na prosazování oprávněných zájmů teplárenských společností ve vztahu ke státním orgánům České republiky i orgánům Evropské unie. Zásobování tepelnou energií je nedílnou a významnou součástí energetického sektoru národního hospodářství České republiky i energetické infrastruktury měst a obcí.

Informování veřejnosti, médií a zajišťování odborných akcí

Sdružení za účelem naplňování svého poslání pořádá akce, jak pro své členy, tak pro odbornou a širokou veřejnost. Jedná se především o odborné konference a semináře, odborné exkurze nebo tiskové konference. Hlavní tradiční aktivitou jsou Dny teplárenství a energetiky – konference a semináře s mezinárodní účastí spojené s odbornou výstavou.

Významná partnerství a členství

logo Asociace energetických manažerů
logo Cechu topenářů a instalaterů
logo Český svaz zaměstnavatelů v energetice
logo Euroheat & Power
logo Hospodářská komora České republiky